Voor de leerkracht

 

ANTWOORDFORMULIER:

Zie hier het in te vullen formulier voor leerlingen, behorende bij de te maken opdrachten (bladzijde 1, bladzijde 2).

 

BEGINSITUATIE:

Deze site is gemaakt voor leerlingen uit de bovenbouw die geen of weinig ervaring hebben met het beschouwen van kunst.

 

VAKINHOUD EN VAKDIDAKTIEK:

Lesdoelen:

- De leerlingen kunnen iets vertellen over het leven van Piet Mondriaan.

- De leerlingen ervaren zijn ontwikkeling van figuratie naar abstractie.

- De leerlingen kunnen de werking van de beeldaspecten kleur, vorm en compositie in de 

  werken van Mondriaan herkennen en beschrijven.

- De leerlingen weten dat Mondriaan een belangrijke schilder is geweest die kunstenaars

  tot op heden beïnvloedt.

 

Kerndoelen en leerlijnen:

kerndoel 55; leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren.

leerlijn 'reflecteren':

- bewustwording van eigen werk in relatie tot dat van kunstenaars.

- respect en waardering tonen voor het werk en de zienswijze van anderen.

- eigen mening vormen over het werk van kunstenaars en deze met argumenten onderbouwen.

 

kerndoel 56; leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed.

leerlijn 'kunstzinnige disciplines':

- stijlkenmerken (bijvoorbeeld een zelfde onderwerp van figuratief tot abstract (portret, dier, bloem)).

- duiding van een kunstwerk vanuit perspectieven van het kind (de beschouwer) en van de kunstenaar (de maker).

- de betekenis van een kunstwerk of gebruiksvoorwerp in relatie tot de tijd en de (sub)cultuur waarin het is ontstaan.

 

LESIDEE:

Titel

Groep

Onderwerp

Vlak/ruimtelijk

Beeldaspect

Materiaal/techniek

Type les

 

Opdracht

De beeldende probleemstelling 

Mondriaan

6/7/8

compositie met kleur

vlak

naar voorkeur; compositie of kleur

gekleurd papier lijmen

verbeelding

 

Maak een modern schilderij met de schilderijen van Mondriaan als voorbeeld.

 

Betekenis

De leerlingen kunnen een modern schilderij maken, gebruikmakend van de bekende Mondriaancompositie en –kleuren. 

 

 

Vorm

 

De leerlingen kunnen een wit vlak indelen met enkel rechte, zwarte lijnen in een strakke compositie.

 

 

Materiaal

 

De leerlingen kunnen m.b.v. zwarte repen papier een eigen compositie maken. De ontstane vakken worden al dan niet ingekleurd met papieren vierkanten en rechthoeken in primaire kleuren.

 

 

Beschouwing

 

De leerlingen gaan aan de slag met deze site. Ze krijgen info en beeldmateriaal over Mondriaan en zijn kunstwerken te zien, inclusief een animatiefilmpje over Mondriaan en de ontwikkeling van zijn kunst.

 

 

Werkwijze

 

- vlak indelen met stroken zwart papier.

- ontstane vakken naar eigen inzicht wel/geen kleur geven 

  m.b.v. uit papier geknipte vierkanten en rechthoeken

- de stroken en gekleurde vlakken worden vastgelijmd

 

 

Onderzoek

 

De leerlingen experimenteren met het maken van een strakke compositie.

 

Aan het einde van deze les kunnen alle werken van de leerlingen op één tafelgroepje gelegd worden. Om deze werken te beschouwen komen alle kinderen rond dit tafelgroepje staan. Als leerkracht kunt u vragen stellen als:

- in welk werk zien jullie heel goed de lijnen (compositie) terug?

- in welk werk kun je zien dat de kleuren heel zorgvuldig gekozen zijn?

- welk werk geeft jou een heel sterk gevoel en wat voor gevoel geeft het je?

Het kind dat het werkstuk gemaakt heeft geeft aan waarom hij/zij juist voor die lijnopstelling of kleur gekozen heeft. Hoe denk hij/zij dat Mondriaan dat gedaan zou hebben?

 

 

Maak jouw eigen website met JouwWeb